Nejsme politickou stranou a nemáme politické ambice. Hájíme svobodu, podporujeme dobrovolnictví a občansou odpovědnost.

Nejdůležitějším úkolem je pro nás uvolňování ekonomické závislosti, tedy snaha o ekonomickou svobodu. Víme, že nemůžeme sami změnit společnost. Můžeme ale přispět. A Vy společně s námi.

Jsme tu také, abychom Vám pomáhali. Tehdy, když jsou státem porušována vaše základní práva, když lidé, kteří vykonávají státní moc, selhávají. Děláme to z přesvědčení. Je to pro nás otázka principů, demokracie a odpovědnosti politické moci.

Nemáme a odmítáme štědré donátory, kteří by náš klub finančně podporovali s cílem ovlivňovat činnost našeho klubu. Chceme si zachovat plnou nezávislost. Aktivity klubu financují převážně jeho členové z vlastních, byť omezených, zdrojů. Přesto si každé vaší, byť jen morální podpory, hluboce vážíme a děkujeme Vám za ní.

Vaši nekompromisní :-)