Budoucnost

Rovnováha občana a státu

Stát nikdy nesmí mít nad občany větší kontrolu, než-li občané nad státem. 

Zastupitelská demokracie a referendum

Politické strany nebo nezávislí kandidáti musejí mít před volbami jasný politický program. Pokud jsou zvoleny, smí na základě volebního mandátu uplatňovat svou zákonodárnou a výkonnou moc pouze ve věcech, uvedených v politickém programu. Pokud je třeba rozhodnutí o věcech mimo uvedených v politickém programu, a zároveň dotýkají-li se více než 5% (podíl k diskusi) občanů, musí být o záležitosti vyhlášeno všelidové hlasování.

Diskriminace

Před zákonem si musí být všichni rovni. Jakákoli diskriminace, ať již pozitivní nebo negativní, pokřivuje právo a je nepřípustná. Vznikne-li situace, kdy je diskriminace zdánlivě žádoucím jevem, jde o důkaz skutečnosti, že je špatný zákon. Špatný zákon nelze řešit diskriminací, ale výhradně jeho změnou.

Dlaší připravujeme...