Nekompromisní

Svoboda pro nás není jen slovo. Svoboda je naše přirozenost - bez kompromisů. Vše co děláme, děláme pro svobodu našeho národa, pro svobodu naší vlasti. Naše budoucnost závisí na tom, co činíme v přitomnosti. 
Nejsme politickou stranou a nemáme politické ambice. Hájíme svobodu, podporujeme dobrovolnictví a občanskou odpovědnost.
Jsme tu také, abychom Vám pomáhali. Tehdy, když jsou porušována vaše základní práva, když lidé, kteří vykonávají státní moc, selhávají. Děláme to z přesvědčení. 
Nemáme a odmítáme štědré donátory, kteří by náš klub finančně podporovali s cílem ovlivňovat činnost našeho klubu. Chceme si zachovat plnou nezávislost. Aktivity klubu financují převážně jeho členové z vlastních, byť omezených, zdrojů. Přesto si každé vaší, byť jen morální podpory, hluboce vážíme a děkujeme Vám za ní.

 

Ekonomická svoboda

Všechny zdroje, i ty budoucí, jsou dnes již přerozděleny. Nelze každému novorozenému přdělit jeho vlastních x m2 prostoru, coby delkaraci jeho práva na život. Proto tyto zdroje lidé mezi sebou neustále přerozdělují v rámci ekonomiky. Celý systém přerozdělování je dokonce natolik sofistikovaný, že pokrývá téměř 100% hlavních dějů života každého z nás. Důkazem je i legislativa. Objem právních předpisů, upravujících nějakým způsobem monetární ekonomiku, je téměř 95%!
I z tohoto důvodu se považujeme za ekonomicky svobodné tehdy, nastane-li stav, kdy máme tolik finančních prostředků, až nejsme limitováni v plnění svých přání vlastní kupní silou. Tento pohled je však logicky mylný. Poprvé proto, že úměrně s množstvím vlastněného kapitálu, roste závislost na jeho zdrojích - závazek dohledu, správy, péče a samozřejmě závazky se zdroji svázanými. Podruhé proto, že kupní síla (a tedy pocit ekonomické svobody) závisí právě na velikosti kapitálu a jeho zdrojích. Jenže význam slova svoboda je nezávislost. Nelze označit svobodou stav, kdy závislost na nedostatku změníte na závislost na dostaku. 
Ekonomická svoboda tedy nemůže být kupní silou. Ekonomická svoboda je stav, kdy naplnění potřeby jednotlivce není závislé na jeho aktuální ekonomické situaci - kupní síle. 
Budoucnost našich dětí tvoříme dnes. Je naším posláním vytvářet podmínky pro stále větší prostor ekonomické svobody. Pomáháme Vám všude tam, kde jsou pošlapávána vaše práva. Pomáháme jednotlivcům i celým skupinám. Zdarma, z přesvědčení. Už šest let. Také se Vás snažíme mnohé naučit, pokud o to projevíte zájem. Pomáháme i rozvoji důležitých technologií a inovací. 
Proč to děláme? Kdo, když ne my, kteří jsme se prostě rozhodli? Nemáme štědré donátory, nečerpáme státních peněz, ani nikdo z nás není, tuším, milonářem, přesto svou činnost financujeme sami. Protože víme, že nestačí jen někoho zvolit, aby bylo zítra lépe. Víme, že je to zkrátka naše práce, kterou za nás nikdo neudělá. 
Možná, že nám rozumíte a možná dokonce děláte podobné skutky, jako my. Děkujeme Vám za to, jsme v tom s Vámi. Pokud budete potřebovat podporu, jsme tu pro Vás.